შარა-გზამშენი პირველი
 

ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა - გზების და ხიდების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია, სამოქალაქო მშენებლობა, ინერტული და სამშებლოMმასალების წარმოება რეალიზაცია. კომპანიას გააჩნია ასფალტისა და ბეტონის ქარხნები, ქვიშა-ხრეშისა და კირქვის მოსაპოვებელი კარიერები, ქვის სამტვრევი დანადგარი. კომპანია ამზადებს სხვადასხვა ზომის სამშენებლო ბლოკებს, ბორდიურებს, ტროტუარის ქვაფენილებს, მოსაპირკეთებელ ფილებს, რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებს. გააჩნია საზეინკლო და შედუღების საამქროები, აგრეთვე ფლობს საჭირო ტექნიკას სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად.